Wyszukiwanie informacji w arkuszu

Wyszukiwanie danych w arkuszu jest bardzo często wykonywaną czynnością. Aby odszukać interesujący nas ciąg znaków, wartość lub formułę znajdującą się w którejś z komórek arkusza, należy wybrać opcję menu Narzędzia główne\Znajdź i zaznacz\Znajdź albo wykorzystać skrót klawiszowy <Ctrl+F>. W oknie Znajdowanie zamienianie należy wpisać szukane słowo, odpowiednią wartość lub formułę. W tym samym oknie po wybraniu przycisku Opcje możemy także zaznaczyć odpowiedni wariant wyszukiwania w polu Format albo w polu wyboru Uwzględniaj wielkości liter. Przeszukiwać można otwarty właśnie arkusz lub cały skoroszyt. Tego wyboru dokonujemy w polu Wewnątrz.