Formaty danych liczbowych

Dla danych liczbowych możemy zdefiniować format, czyli sposób ich wyświetlania. Aby to zrobić, należy wybrać opcję menu Narzędzia główne\Format\Formatuj komórki lub kliknąć prawym przyciskiem myszki daną komórkę i wybrać z menu podręcznego opcję Formatuj komórki… W każdym z przypadków wyświetlone zostanie okno Formatuj komórki. Na karcie Liczby możemy dokonać odpowiednich ustawień dotyczących formatu danych, jak: liczba, data, godzina i inne. Poniżej przedstawiono krótki opis dostępnych formatów na karcie ustawień: Ogólne – komórki nie mają określonego formatu liczbowego i są wyświetlane w sposób standardowy; Liczbowe – komórki z tym formatem zawierają liczby z określoną przez użytkownika liczbą miejsc po przecinku;  Walutowe – ten sposób przedstawiania liczb używany jest dla wartości pieniężnych. Dla naszych ustawień narodowych (domyślnie do wyświetlanej liczby) dołączany jest symbol waluty „zł”. Księgowe – używany podobnie jak poprzedni format, przy czym w tym formacie symbole waluty i przecinek dziesiętny są wyrównywane w jednej kolumnie; Specjalne – format tego typu wykorzystywany jest do wpisywania numeru telefonu, PESEL itp., czyli liczb o stałej długości i formacie; Niestandardowe – umożliwiają tworzenie użytkownikom własnych formatów w oparciu o już istniejące w arkuszu, np. dodanie do liczb przedrostków jednostek fizycznych, jak cm, kg itp.