Serie i kategorie danych

W zasadach tworzenia wykresów w arkuszu istnieje spore podobieństwo do tradycyjnego (na papierze), ręcznego ich wykreślania. Aby utworzyć wykres w arkuszu kalkulacyjnym, należy najpierw wpisać do niego zbiory liczb, które zamierzamy zaprezentować na wykresie. Liczby te można wpisać ręcznie lub też mogą one być wynikiem obliczeń z użyciem formuł lub funkcji. Tak więc można stwierdzić, że tworzone w arkuszach kalkulacyjnych wykresy opierają swą konstrukcję na zbiorach danych, zwanych seriami danych i ich kategoriami. Serie danych – zbiory wartości liczbowych, które chcemy przedstawić na wykresie. Jeżeli na przykład przygotowujemy wykres przedstawiający wpłaty w poszczególnych miesiącach roku, to one właśnie stanowią serię danych (ponieważ rok ma 12 miesięcy, seria będzie miała 12 danych). W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że serie umieszczane są na wykresie na osi y. Kategorie – typy, na jakie dane podzielono w wykresie. W przytoczonym powyżej przykładzie kategoriami będą kolejne miesiące. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że kategorie umieszczane są na wykresie na osi x.