KOMPUTEROWI MANIACY

Inne studia nad tzw. hackerami, czyli maniakami komputerowymi, nad programistami oraz dziećmi, któ­re uczą się programowania, potwierdzają te ustalenia, ale przecież jest też jasne, że coraz częściej użytkow­nicy, dzięki coraz doskonalszemu, tzw. przyjaznemu użytkownikowi oprogramowaniu (user friendly soft­ware), w ogóle nie mają pojęcia o zasadach działania komputera, a tylko dobrze sobie radzą z konkretnym jego wykorzystaniem, na przykład z rezerwacją bile­tów, sporządzaniem bilansów, pisaniem tekstów, pro­wadzeniem korespondencji. Choć tacy użytkownicy, a do nich właśnie należy niżej podpisany, są często prawdziwymi entuzjastami komputerów, nie myślą w kategoriach ich wewnętrznej logiki.