MYŚLEĆ JAK KOMPUTER

Niestety, Bolter nie podaje empirycznych dowodów, a choćby uzasadnień swojej tezy. W literaturze socjo­logicznej i, psychologicznej takie studia są jeszcze rzad­kością. Wyjątkiem jest tutaj praca Sherry Turkle, która na podstawie swych badań nad ekspertami, stu­dentami oraz dziećmi twierdzi, że komputer staje się dla intensywnych użytkowników jakby „drugim ja”. Zwłaszcza dzieci charakteryzują swoją odrębność nie poprzez odniesienie do zwierząt, lecz do komputerów—    czym się od nich różnią! Książki tej Bolter oczywi­ście nie mógł znać, wyszła w tym samym roku co jego własna.