ISTNIEJĄCY TREND

Trend ten będzie zapewne nadal istniał w następnych dziesięcioleciach, gdyż mikroelektroni­ka zmfenia maszyny i narzędzia mechaniczne w bar­dziej „zmyślne” urządzenia: raczej programowane do wykonywania wielu powiązanych zadań, aniżeli tylk powtarzające jedną czynność. Już dzisiaj jest zagrożo­na praca urzędnika-rejestratora: od ponad trzydziestu lat komputery inwentaryzują, wystawiają faktury oraz zasypują bez końca raportami wielkie firmy; obecnie zaś mikrokomputery robią to samo w mniejszych przedsiębiorstwach. I nie chodzi tu o to, czy to prze­twarzanie informacji rzeczywiście poprawia wydaj­ność. Większość wielkich przedsiębiorstw twierdzi, że przy tej skali działalności nie da już sobie rady bez elektronicznego sprzętu.