Nawigacja za pomocą przycisków

Do slajdu prezentacji możesz wstawić przyciski, które będą wywoływały konkretną, zdefiniowaną przez ciebie akcję. Standardowe przyciski dostępne są na karcie Wstawianie, Kształty i Przyciski akcji. Można zmieniać kolor wypełnienia i konturu takich przycisków, ich wielkość oraz wprowadzić opis na ich płaszczyźnie.

Przyciski akcji

Funkcje przycisków mogą również pełnić dowolne kształty i teksty oraz wykonane własnoręcznie w programie do obróbki grafiki obrazki JPG czy GIF, wstawione do slajdu. Takim obrazkom można również przypisać dźwięk i efekt „podświetlenia” (negatyw) podczas wskazania lub kliknięcia myszką. Przyciskowi możesz przypisać akcję poprzez jego zaznaczenie i wybranie na karcie Wstawianie przycisku Akcja. Widoczne są dwie zakładki: w jednej ustawiasz akcję po kliknięciu, a w drugiej po wskazaniu myszką na zaznaczony obiekt. Najczęściej wykorzystywaną opcją jest Hiperłącze do: (np. konkretnego slajdu). W polu rozwijalnym kombi należy wybrać właściwą akcję, która ma być wykonana podczas kliknięcia lub wskazania myszką. Przyciski w opisywanym pokazie pełnią różne funkcje. Do każdego z nich należy zatem podejść indywidualnie. Jeżeli ten sam przycisk ma wywoływać to samo zdarzenie we wszystkich ekranach, na jakich występuje, można ustawić mu akcję raz, po czym skopiować go i wstawiać w miejsca docelowe wielokrotnie. Jego kopie zachowają wszędzie te same właściwości. I tak np. przycisk, który kończy prezentację, można wstawić do pierwszego ekranu, umieścić go na swoim miejscu, przypisać mu akcję Hiperłącze do: Zakończ pokaz, skopiować go i wkleić do wszystkich pozostałych ekranów. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas pracy, a jednocześnie powoduje wklejenie obiektu dokładnie w tym samym miejscu każdego ekranu.