JAKO PROGRAM KOMPUTEROWY

Nie w tym problem, czy literatura, filozofia bądź studia historyczne kiedykolwiek zostaną skwan- tyfikowane i wprowadzone jako program komputerowy. Humaniści, tak jak przyrodnicy i inżynierowie, będą używać komputerów po prostu dlatego, że urządzenia te staną. się głównym środkiem komunikowania dla wspólnoty uczonych Europy i Ameryki Północnej. Dzieła filozoficzne i literackie następnego stulecia bę­dą pisane na klawiaturze komputera, redagowane przez prograffuedycj i tekstów i drukowane metodą .elektro­niczną — jeśli oczywiście takie prace będą w ogóle drukowane, jako że mogą być po prostu zapisane na dysku magnetycznym i elektronicznie wywoływane przez czytelnika.