Formatowanie tekstu w dokumencie

Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując wiele czynności. Pod pojęciem formatowania tekstu kryją się wszystkie działania, za pomocą których nadajesz mu odpowiedni wygląd. Formatowanie tekstu wpływa na jego estetyczny i czytelny wygląd. Polega ono między innymi na zmianie kroju i stylu czcionki, rozmieszczeniu poszczególnych akapitów, ustaleniu wielkości interlinii, wyrównaniu tekstu, ustawieniu marginesów oraz wykonaniu szeregu dodatkowych operacji. Przed przystąpieniem do formatowania czcionki należy zaznaczyć odpowiedni blok tekstu, natomiast w przypadku formatowania akapitu wystarczy umieścić kursor w jego obrębie.