Wstawianie i formatowanie tabel

W programie PowerPoint, podobnie jak w edytorze Word, możesz do dokumentu wstawić tabelę. Tabele są elementami często wykorzystywanymi w prezentacjach, stąd też program oferuje bardzo wygodny sposób ich zamieszczenia w slajdzie oraz ciekawe gotowe motywy graficzne. Aby wstawić tabelę do slajdu, przejdź na kartę Wstawianie i kliknij polecenie Tabela. Na rozwiniętym polu możesz wskazać myszką odpowiednią liczbę kolumn i wierszy lub wybrać polecenie Wstaw tabelę. W drugim przypadku należy wpisać, ile kolumn i wierszy ma mieć tabela. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie – Rysuj tabelę, które umożliwia rysowanie komórek tabeli podobnie jak ołówkiem na kartce. Wstawiona tabela jest już wstępnie sformatowana: komórki i krawędzie „pokolorowane”, a czcionka i jej kolor dobrane do tła. Cała tabela jest umieszczona w kanwie, która umożliwia jej swobodne przemieszczanie oraz skalowanie. Zmiana wyglądu tabeli jest możliwa za pomocą kart Układ i Formatowanie. Narzędzia oraz możliwości formatowania tabeli są podobne jak w edytorze Word 2007, tak więc po szczegółowe informacje odsyłamy do rozdziału pierwszego. Różnica pomiędzy tabelą w programach Word i PowerPoint polega na wspomnianej kanwie, która tutaj stosowana jest domyślnie. W slajdzie mamy również większy asortyment efektów, które możemy zastosować na komórkach i czcionkach. Aby z nich skorzystać, wystarczy ustawić kursor w tabeli i z karty Projektowanie wybrać jeden z wielu stylów czcionki czy wypełnienia komórek. Przed wyborem odpowiedniego efektu należy jedynie zaznaczyć myszką te komórki, wiersze czy kolumny, które chcemy zmienić.