Zmiana typu wykresu

Aby zmienić istniejący wykres na inny typ, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zewnętrzne tło wykresu i z menu podręcznego wybrać opcję Zmień typ wykresu. Wówczas wyświetlone zostanie okno Zmienianie typu wykresu, w którym możemy wybrać jego inny rodzaj, po czym program Excel automatycznie wstawi wybrany wykres w miejsce poprzedniego.

Zmiana danych na wykresie

Wykres jest dynamicznie połączony z tabelą zawierającą dane, na podstawie których został utworzony. W związku z tym każda zmiana danych w tabeli spowoduje automatyczną zmianę wyglądu wykresu. Aktualizacja taka odbywa się na bieżąco, nawet wtedy, gdy zmieniamy dane wejściowe, na podstawie których wyliczane są wartości przedstawiane na wykresie.