Źródło danych do korespondencji w tabeli programu Word

Korespondencja seryjna umożliwia wydrukowanie dokumentu w wielu egzemplarzach różniących się np. tylko danymi adresata (wiele takich samych listów do różnych osób). Podczas drukowania dane do dokumentu korespondencji seryjnej są pobierane ze źródła danych, np. tabeli w programie Word lub bazy danych. Aby wykonać korespondencję, można skorzystać z gotowego źródła danych, na przykład tabeli w innym dokumencie programu Word. Dane do korespondencji można również pobierać z innych plików, np. bazy danych (np. Access) lub arkusza kalkulacyjnego (np. Excel). Tabela z danymi do korespondencji seryjnej powinna rozpoczynać się od pierwszego wiersza strony. Jeśli oprócz tabeli w dokumencie będzie się znajdował inny tekst, on także zostanie potraktowany jako dane, co może spowodować dezorientację użytkownika.  Gdy masz przygotowany list i bazę adresów, możesz przystąpić do tworzenia dokumentu korespondencji. W tym celu wybierz kartę Korespondencja i przycisk Rozpocznij koresp. ser. Po wyborze pozycji Listy musisz wskazać źródło danych adresowych lub utworzyć je za pomocą przycisku Wybierz adresatów. Kolejnym krokiem będzie wstawienie pól do dokumentu za pomocą przycisku Wstaw pola koresp. ser., np. imienia i nazwiska, adresu i tym podobnych informacji, które znajdują się w otworzonym źródle danych. Ostatnią czynnością będzie scalenie dokumentu za pomocą przycisku Zakończ i scal, czyli utworzenie listów zawierających już właściwe dane osobowe czy adresowe. Listów (czyli stron dokumentu) będzie tyle, ile nazwisk znajduje się w bazie. Po tych czynnościach możesz przystąpić do drukowania listów.