Projekt slajdu

Slajdy w prezentacji są podstawowymi elementami, które pojawiają się kolejno na ekranie. Mogą zawierać takie składniki jak tekst, grafika, dźwięk czy klip wideo. PowerPoint oferuje wiele gotowych motywów slajdów, ułatwiających opracowanie prezentacji. Jeśli chcesz stworzyć własną kompozycję slajdu, na karcie Projekt wybierz motyw bez tła. Ułatwiają projektowanie slajdu. Masz tu do wyboru slajdy z gotowymi tłami wraz z polami na nagłówek i tekst slajdu. W motywie są już dobrane czcionki, ich kolor oraz styl współgrające z tłem. Tak więc w jednym motywie z ciemnym tłem kolor czcionki jest jasny, w innym wypadku jest odwrotnie. Motyw projektu możesz zmienić w dowolnym momencie tworzenia prezentacji. Slajdy pojawiają się w prezentacji zgodnie z ustawieniami dokonanymi przez jej twórcę. Przejścia pomiędzy nimi mogą być wzbogacone o różne efekty wizualne, które możesz obejrzeć po wybraniu karty Animacje. Aby wstawić kolejny slajd do prezentacji, wystarczy z karty Narzędzia główne wybrać polecenie Nowy slajd. Jeśli sytuacja i zamysł prezentacji skłania do tworzenia podobnych graficznie slajdów, na których zmieniają się tylko nieznacznie ich elementy, można wybrać z polecenia Nowy slajd opcję Duplikuj slajd.