Tworzenie wykresów

Obszerne zbiory liczb trudno jest analizować jedynie przez ich przeglądanie. Często występuje potrzeba przedstawienia współzależności między liczbami (np. czy wraz z liczbą sprzedanych towarów idzie w parze wartość sprzedaży), wartości ekstremalnych, czy też tendencji rozkładu liczb w czasie (rosnąca, malejąca). Do takich zadań najlepiej zastosować graficzną prezentację danych. Znane jest twierdzenie, że jeden obraz wart jest tysiąca słów. Używajmy graficznej interpretacji danych zawsze, gdy jest to możliwe. Microsoft Excel oferuje wszechstronne narzędzie umożliwiające tworzenie wykresów. W aplikacji tej wykorzystać można wiele typów oraz pod- typów wykresów. Wybierać je należy nieprzypadkowo, lecz stosownie do rodzaju prezentowanych danych. Na przykład wszelkiego rodzaju testy wydajności, wyniki współzawodnictwa itp. najwygodniej jest przedstawiać na wykresach słupkowych. Z kolei wszelkiego rodzaju wyniki sondaży, udział w rynku, poparcie społeczne itp. dobrze prezentują się na wykresie kołowym. Dane rejestrowane cyklicznie przez dłuższy okres czasu (np. przez rok co miesiąc) najlepiej przedstawić na wykresach li niowych. Natomiast wyniki badań i doświadczeń, wyniki pomiarów wielkości ciągłych, przedstawiamy na wykresach punktowych, w popularnym układzie współrzędnych kartezjańskich.