Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli

Sortowanie bazy danych to proces polegający na zmianie kolejności ułożenia poszczególnych rekordów w bazie danych. Rekordy w tabeli mogą zostać posortowane względem dowolnego pola (kryterium sortowania). Jednocześnie można zastosować maksymalnie aż 64 kryteria sortowania. To bardzo duża zmiana w stosunku do poprzednich wersji programu. Chcąc posortować dane z tabeli w ćwiczeniu 2.41., zaznaczamy zakres komórek przeznaczony do sortowania – najlepiej wraz z nagłówkiem tabeli danych (u nas A1:F4). Następnie wybieramy z menu tekstowego opcję Dane. Okno sortowania ukaże się po wybraniu ikony o nazwie Sortuj. W oknie dialogowym Sortowanie ustalamy, według którego pola ma się odbyć sortowanie rekordów. Następnie w polu o nazwie Kolejność wybieramy opcję sortowania Od A do Z – rosnącego lub Od Z do A – malejącego. Przycisk o nazwie Dodaj poziom pozwoli dołożyć kolejne kryterium sortowania. Wybieramy go wtedy, gdy poprzednie kryterium sortowania prowadzi do niejednoznacznych wyników – np. dwa te same nazwiska i dwie te same miejscowości.