Bazy danych w arkuszu

Na rynku istnieje szereg specjalistycznych programów do tworzenia obsługi baz danych. W większości przypadków są to duże aplikacje, przeznaczone do tworzenia złożonych, profesjonalnych (relacyjnych) baz danych. Programy te pozwalają na gromadzenie znacznych ilości informacji jednocześnie w wielu powiązanych ze sobą bazach. Potra- fiąje zapisać w wielu plikach i analizować współzależności pomiędzy poszczególnymi bazami. Takie zastosowania baz są celowe tylko podczas gromadzenia i przetwarzania masowych ilości informacji. W zastosowaniach domowych i biurowych najczęściej w zupełności wystarczy gromadzenie informacji w prostych, kartotekowych bazach danych. Program Microsoft Excel oferuje spore możliwości w tym zakresie.