Usuwanie elementu wykresu

Jeśli dowolny element wykresu jest wyróżniony (wybrany), możemy go usunąć, korzystając z polecenia Usuń w menu podręcznym lub naciskając klawisz <Delete>. W ten sposób nie da się jednak usunąć np. osi wykresu, choć da się usunąć np. dane liczbowe umieszczone na osiach. Wykresy tworzone w arkuszu kalkulacyjnym mogą przedstawiać różne zależności. Za pomocą wykresów liniowych możliwe jest tworzenie graficznej prezentacji zależności y = f (x). Arkusz kalkulacyjny może być przydatny przy tworzeniu charakterystyk badanych wielkości. Możliwości te można wykorzystać w celach naukowych, poznawczych. Można za ich pomocą przedstawiać wyniki pomiarów o charakterze ciągłym i nieciągłym. Pokazuje, jak możemy wykorzystać arkusz do takich celów. W naszym przypadku pokażemy przykład wykorzystania wykresów do prezentacji wielkości w miernictwie elektrycznym.