Edycja wstawionej grafiki

Wiele operacji, jak kadrowanie (przycinanie brzegów), zmiana kolorów, rozjaśnianie, zmiana kontrastu i inne, można przeprowadzić za pomocą narzędzi w postaci odpowiednich przycisków na karcie Formatowanie. Pojawia się ona automatycznie po podwójnym kliknięciu rysunku. Do wstawionych rysunków możesz dodawać wiele efektów, np. cień, przezroczystość, lustrzane odbicie, wypukłości czy wklęsłości. Obrazek może mieć wszystkie te efekty jednocześnie – należy jedynie dodawać je kolejno. Każdy efekt ma swoje parametry, np. cień bądź przezroczystość mogą być bardziej lub mniej intensywne. Opcje ustawiania właściwości efektów są dostępne na karcie Formatowanie, po rozwinięciu przycisku Efekty obrazów, np. Skos \Opcje 3-W. Jeśli otworzysz dokument utworzony w starszej wersji programu Word (w trybie zgodności), opisywane efekty nie będą dostępne. Wszystkie efekty dostępne sq jedynie w dokumentach powstających w programie Word 2007 lub starszych, ale zapisanych w formacie *.docx.