Pobieranie obrazków z witryny Microsoft

Chcąc umieścić grafikę przygotowaną w innych programach lub zdjęcie wprowadzone do komputera w postaci pliku jpg, gif lub tif, możemy skorzystać z karty Wstawianie\Obraz.Wstawiona grafika powinna się znaleźć w wybranym fragmencie dokumentu. Domyślnie obrazek umieszczony jest „równo z tekstem”, co oznacza, że nie można go swobodnie przemieszczać na stronie dokumentu. Aby móc to zrobić, należy go zaznaczyć i na karcie Formatowanie rozwinąć przycisk Zawijanie tekstu. Na przykład wybór opcji Przylegle umożliwi dowolne przesuwanie obrazka z jednoczesnym ułożeniem się tekstu wokół niego. Z kolei opcje Za tekstem i Przed tekstem umożliwiają zmianę położenia grafiki bez wpływu na układ tekstu – tekst zasłoni grafikę lub odwrotnie. Każda z opcji Zawijanie tekstu dostępna na karcie Formatowanie wpływa na sposób otaczania obrazka tekstem dokumentu. Aby przekonać się, jaki jest efekt wyboru każdej z nich, wystarczy umieścić rysunek w dowolnym akapicie i kolejno zmieniać dostępne opcje.