Wprowadzenie do programu Excel 2007

Microsoft Excel jest najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym na naszym rynku. Każda kolejna wersja programu posiada nowe możliwości. Microsoft Excel 2007 jest jedną z kilku aplikacji pakietu  Microsoft Office 2007. Może zostać zainstalowany w systemie Windows razem z całym pakietem lub samodzielnie. Cechuje się prostą obsługą i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, różniącym się od poprzednich wersji wizualnie i funkcjonalnie.
Standardowy sposób uruchomienia programu MS Excel 2007 polega na wybraniu w systemie Windows przycisku Start, a następnie kolejno Wszystkie Programy\Microsofit Office\Microsoft Office Excel 2007. Po uruchomieniu programu wyświetlony zostanie ekran. Przedstawia on jedynie fragment arkusza z widoczną siatką linii kolumn i wierszy. Microsoft Excel 2007 podzielony jest na 16 384 kolumny oznaczane literowo według zasady: A, B…Z, AA, AB…AZ, BA, BB…BZ aż do trzyliterowego oznaczenia XFD. Wiersze, których w arkuszu Excel jest 1 048 576, ponumerowano kolejnymi liczbami naturalnymi. Do każdej komórki można wpisać do 32 767 znaków.