Ekran główny programu Microsoft Excel 2007

Po uruchomieniu programu zostaje otwarty zbiór arkuszy, nazywany skoroszytem. Wersja 2007 pozwala zakładać dowolną liczbę arkuszy, ograniczoną wyłącznie technicznymi możliwościami komputera. Arkusze te domyślnie noszą nazwy: Arkusz 1, Arkusz2, Arkusz3 itd. Zakładki arkuszy są wyświetlane u dołu ekranu. Przypisaną do nich nazwę możemy zmienić na inną. W tym celu należy kliknąć podwójnie lewym przyciskiem myszki zakładkę (nazwę) danego arkusza i zmienić nazwę. W skoroszycie możemy przełączać się pomiędzy arkuszami. Wystarczy kliknąć myszką na zakładkę lub użyć <Ctrl+PageUp>, <Ctrl+PageDown>. Istnieje także możliwość automatycznej wymiany informacji pomiędzy arkuszami. W tym celu należy jednak użyć odpowiednich formuł. Oto najbardziej charakterystyczne elementy ekranu programu głównego, który został przedstawiony na rysunku. Przycisk Microsoft Office znajduje się w lewym górnym rogu okna programu Excel. Jego wybór powoduje wyświetlenie podstawowych poleceń dostępnych we wcześniejszych wersjach pakietu Microsoft Office, służących do otwierania, zapisywania i drukowania plików.
Wstążka Office – zawiera zestaw zakładek służących do wykonywania poleceń programu Excel.
Karty – umożliwiają wybór jednego z kilku zestawów narzędzi, a następnie opcji dostępnych w postaci ikon, odpowiedzialnych za poszczególne polecenia programu Office Excel 2007.
Pasek formuły – umożliwia wpisywanie i edytowanie danych liczbowych, tekstowych, formuł i funkcji.
Aktywna komórka – komórka w arkuszu aktualnie wybrana przez użytkownika za pomocą myszki lub klawiatury. Jest ona otoczona prostokątną pogrubioną ramką.
Pasek stanu – wyświetla informacje o aktualnie wykonywanej czynności, trybie pracy arkusza oraz ewentualne sugestie dla użytkownika.