Jackass bezwstydny dziadek

Uzyskujesz go, wciskając klawisz <Spacja>. Nie wstawiaj kilku spacji, aby sztucznie zwiększyć odstępy między wyrazami lub zwiększyć odstęp od marginesu; do tego służą wcięcia tekstu; Wcięcie akapitowe – odległość pierwszego wiersza akapitu od lewego marginesu; Wcięcie tekstu – odległość całego akapitu od lewego lub prawego marginesu strony; Nagłówek – obszar w górnej części strony, który może zawierać […]