KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY INTELEKTUALNEJ

Tak jak zegar nie robi nic, tylko „odmierza” czas, tak i komputer też nic nie robi, tylko operuje danymi we­dle wskazanego programu. Praca intelektualna, choć odbywa się w głowie, mu­si mieć swój materialny wyraz — w przeciwnym razie nie staje się dobrem społecznym. A sam proces two­rzenia dzieła (tekstu, rysunku, kompozycji) jest za­zwyczaj związany z powstawaniem różnych wersji, po­prawianiem szczegółów, uzupełnianiem itp. Komputer błyskawicznie operujący danymi ogromnie pomaga, przyspiesza i ułatwia wszelkie korekty dzieła. Jest więc doskonałym narzędziem twórcy.