Style, przypisy, szablony i makra Style

Style określają wygląd (rodzaj czcionki, jej wielkość, kolor itp.) różnych elementów dokumentu, takich jak nagłówki, akapity, listy punktowane i inne. Ponadto stanowią podstawę tworzenia spisów treści. Wykonując jedną prostą operację, do akapitu lub wyrazu można dobrać czcionkę, rodzaj wyrównania czy odstępy między wierszami. Zastosowanie stylów ułatwia formatowanie dokumentu. Na przykład w tekście często pojawiają się definicje, które powinny być pisane inną czcionką niż podstawowy tekst, aby były widoczne w dokumencie. Zamiast za każdym razem, gdy zechcesz wpisać definicję, zmieniać czcionkę, wyrównanie i inne właściwości tego fragmentu tekstu, wystarczy wybrać odpowiedni styl z paska narzędzi, a definicja nabierze właściwego wyglądu. Word ma wiele wbudowanych stylów, a ich wyboru dokonuje się na karcie Narzędzia główne. Praca ze stylami jest bardzo prosta. Rozpoczynasz np. nowy akapit (pamiętaj, że akapity w edytorze kończymy klawiszem <Enter>) i wprowadzasz do niego np. tekst definicji taką samą czcionką jak do tej pory. Po zakończeniu opisu zostawiasz kursor w jego obrębie i wybierasz odpowiedni styl z listy – cały akapit zmieni się automatycznie według ustawień tego stylu. Style o nazwie „T Nagłów…” służą do nadawania nazw rozdziałów i podrozdziałów w dokumencie, aby umożliwić automatyczne tworzenia spisu treści. W takim przypadku wystarczy wpisać tytuł rozdziału w dokumencie, a następnie wybrać styl Nagłówek 1. Do modyfikowania istniejących stylów służy przycisk w grupie Style. Po ukazaniu się listy stylów kliknij przycisk po prawej stronie nazwy stylu i wybierz opcję Modyfikuj.