GLAZURA, TERAKOTA

Za pomocą dostępnych kształtów możesz wstawiać do dokumentu wiele symboli i objaśnień wykorzystywanych w opisach rysunków. Z dostępnych tam elementów możesz stworzyć interesujące ilustracje, które wzbogacą twój dokument. Każdy taki obiekt możesz wypełnić kolorem, zmienić barwę konturu lub go usunąć oraz dodatkowo wzbogacić o efekty cienia czy trójwymiarowej głębi. Zrobisz to, zaznaczając element i wybierając narzędzie Efekty 3-W. Do dokumentu możesz również wstawiać tekst artystyczny, dostępny na karcie Wsławianie po wyborze narzędzia WordArt. W wyświetlonym oknie należy kliknąć interesujący cię styl pisma i potwierdzić wybór przyciskiem OK. Następnie w okienku edycji możesz wybrać rodzaj i wielkość czcionki i wpisać tekst. Po tych czynnościach wciśnij OK, a tekst artystyczny pojawi się w dokumencie edytora Word. Po dwukrotnym kliknięciu ozdobnego tekstu uaktywnia się karta Format umożliwiająca edycję tego obiektu: zmianę stylu, koloru, kształtu, kierunku tekstu czy otaczania tekstem. Aby zobaczyć efekty działania narzędzi WordArt, zaznacz tekst artystyczny i wypróbuj ich działanie.