Wprowadzanie tekstu do tabeli

Tabela służy do prezentowania informacji. Są nimi teksty, liczby i dowolne znaki z klawiatury. Podczas wprowadzania tekstu do komórek tabeli obowiązują podobne zasady jak przy pracy z tekstem na stronie. Można więc zmienić czcionkę, jej kolor i wielkość. Wprowadzony tekst można wyrównywać w komórce nie tylko w poziomie (do lewej, do prawej, do środka), ale także w pionie (do góry, do dołu, do środka). Wyrównanie tekstu w komórce tabeli ustawisz za pomocą odpowiednich przycisków na karcie Układ. Poruszanie się po tabeli jest bardzo wygodne przy użyciu myszki. Aby ustawić się w dowolnej komórce, wystarczy kliknąć w jej obrębie lewym przyciskiem myszki. Przemieszczanie się na obszarze tabeli jest także możliwe za pomocą klawiatury, co znacznie ułatwia pracę, ponieważ nie odrywamy rąk od klawiatury. Często się zdarza, że ze względu na konstrukcję tabeli tekst wpisany do komórek musi być obrócony do pionu. Jeśli chcemy tak właśnie ułożyć go w komórce, wystarczy wstawić do niej kursor i na karcie Układ wybrać przycisk Kierunek tekstu. Strzałki na przycisku pokazują w jakim kierunku ułoży się tekst, gdy klikniemy na niego.