Funkcje językowe edytora

Wybór języka i ustawienia narzędzi językowych Każdy dobry edytor tekstu posiada narzędzia, które umożliwiają korektę tekstu w zakresie poprawności pisowni. W programie Word
funkcje te są bardzo rozbudowane. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić wybór bieżącego języka w programie (dla polskiej wersji programu Word domyślnie jest nim język polski). W tym celu wybierz kartę Recenzja i w grupie Sprawdzanie kliknij ikonkę Ustaw język. Zaznaczony jest Polski i Angielski. Oznacza to, że w trakcie pisania program automatycznie będzie je obsługiwał. Po przesunięciu suwaka możemy sprawdzić „aktywność” innych języków i ewentualnie je zaznaczyć. To narzędzie jest przydatne w pracy nad obcojęzycznymi tekstami, np. dla tłumaczy.