Kochański zięba rapala i partnerzy

Ilustrator tekstu to programy do tworzenia dokumentów zawierających tekst, tabele lub ilustracje. Oprócz pisania, kopiowania i przenoszenia tekstu, wstawianiu tabel, rysunków czy wykresów umożliwiają swobodne rozmieszczanie tych elementów na stronie dokumentu bądź sprawdzanie pisowni. Edytory tekstu są wykorzystywane w pracy, szkole i w domu m.in. do pisania listów i prac naukowych, do tworzenia publikacji i […]