Dane zawarte w tabeli arkusza kalkulacyjnego mogą być także filtrowane

Filtrowanie to operacja często dokonywana na bazie danych, polegająca na wyświetleniu wyłącznie rekordów spełniających określone kryterium lub kilka kryteriów. Operacja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy spośród wszystkich rekordów w tabeli chcemy wyświetlić tylko te, które zawierają interesujące nas informacje, np. w których w polu Miejsce zamieszkania występuje Wrocław. Działanie takie uwalnia nas od żmudnego przeszukiwania obszernych baz danych. W celu założenia filtra w tabeli danych, zaznaczymy odpowiedni zakres komórek – można zaznaczyć część lub całość tabeli danych. W przypadku tabeli wystarczy zaznaczyć zakres komórek A1:F1, czyli sam nagłówek tabeli. Następnie wybieramy kartę Dane oraz przycisk o nazwie Filtruj. Czarne trójkąty pozwalają wywołać jednocześnie opcje filtrowania i sortowania. Z chwilą uruchomienia opcji filtrowania tabeli, przy wybranej nazwie pola pojawi się lista danych w bazie. Możemy z niej wybrać odpowiednią opcję filtrowania naszej tabeli. W tabeli, wybierając na liście w nagłówku Miejscowość daną nazwę miejscowości, wyświetlimy tylko te rekordy, w których pole Miejscowość posiada podaną nazwę. Wyłączenie filtrowania polega na ponownym kliknięciu ikony o nazwie Filtruj.