Tworzenie formularza bazy danych

Aby skorzystać z opcji formularzy, trzeba jednorazowo przygotować skrót w pasku Szybkiego dostępu, prowadzący do niezbędnych narzędzi. W tym celu należy wybrać przycisk Office, Opcje programu Excel, a następnie kliknąć menu Dostosowywanie. W polu o nazwie Wybierz polecenia z: wskazujemy Wszystkie polecenia i z dość długiej listy wybieramy polecenie Formularz. Następnie naciskamy przycisk Dodaj» oraz OK. Pasek Szybkiego dostępu wzbogacił się o dodatkową ikonę. W oparciu o utworzoną wcześniej tabelę z danymi możemy zbudować formularz, który jest związany z tą tabelą. Ponieważ formularz musi posiadać połączenie z odpowiednimi komórkami tabeli (polami rekordów), tworząc go, należy te pola wskazać. Na przykład chcąc utworzyć formularz powiązany z tabelą, należy zaznaczyć zakres komórek A1:F4. Dalej wybieramy ikonę formularza, którą przed chwilą umieściliśmy na pasku Szybkie go dostępu.