Formatowanie serii danych

Wykresy możesz wykorzystać np. podczas opracowywania analiz na temat wielkości opadów deszczu w różnych rejonach Ziemi czy wyników sprzedaży w firmie. Tworząc je, będziesz zapewne zamieszczać wiele danych liczbowych, statystycznych, a te najlepiej przedstawiać za pomocą czytelnych i zrozumiałych wykresów.

Tworzenie listów seryjnych

Dzięki korespondencji seryjnej możesz wysłać listy do setek adresatów w łatwy i szybki sposób. Każda korespondencja musi być oparta na bazie nazwisk i adresów. To z niej edytor pobiera kolejne adresy, aby wydrukować serię pism. Dobrym przykładem zilustrowania możliwości tego narzędzia jest wysyłanie listów do klientów banku. Co jakiś czas bank informuje w nich swoich klientów o nowych usługach, promocjach i innych przedsięwzięciach. Treść pisma jest identyczna dla wszystkich, zmieniają się tylko nazwiska i adresy. Tradycyjnymi metodami należałoby zredagować treść z wolnym miejscem na nazwisko i adres, wykonać kserokopie, następnie wypełnić i zaadresować każde pismo oddzielnie. Korespondencja seryjna wymaga z naszej strony jedynie zredagowania tekstu i wskazania źródła danych, np. z adresami.