Numeracja stron dokumentu

Numeracja stron w dokumencie ma dwojakie znaczenie: po pierwsze, ułatwia czytelnikowi poruszanie się po tekście, po drugie, umożliwia utworzenie spisu treści. Numerację możesz umieszczać w różnych miejscach strony (u góry, u dołu, po lewej, po prawej bądź w środku). Aby wstawić numerację, wystarczy wybrać kartę Wstawianie\Numer strony i np. Góra strony. Zazwyczaj numery pojawiają się na wszystkich stronach w tym samym miejscu, tak jak zdecydowano w ustawieniach, np. na górze, po lewej stronie. Jednak często występuje konieczność umieszczania numeracji naprzemiennie: parzyste numery po lewej, a nieparzyste po prawej stronie kartki, czyli przy zewnętrznych krawędziach. W takiej sytuacji musisz najpierw w ustawieniach strony (karta Układ strony\Ustawienia strony), w zakładce Układ zaznaczyć opcję Inne na stronach parzystych i nieparzystych, a następnie utworzyć numerację za pomocą karty Wstawianie\Numer strony.