Nagłówki i stopki

Te elementy strony są zazwyczaj ważne w dokumentach wielostronicowych. Warto o nich pamiętać przed przystąpieniem do pracy. Zarówno nagłówki, jak i stopki mogą zawierać tekst, numerację stron, grafikę czy nawet tabelę, które będą umieszczone na każdej stronie dokumentu. Ich opisywanie rozpocznij od wyboru karty Wstawianie\Nagłówek\Edytuj nagłówek (każde następne „wejście” do nagłówka lub stopki wymaga jedynie podwójnego kliknięcia myszką w ich obrębie). To samo można osiągnąć, klikając podwójnie nagłówek nad marginesem górnym. Wówczas kursor zostanie przeniesiony do pola nagłówka. Edycję tekstu nagłówka przeprowadzamy za pomocą klawiatury oraz narzędzi dostępnych na karcie Projektowanie Przełączanie się pomiędzy nagłówkiem i stopką dokumentu odbywa się poprzez przemieszczenie się kursorem w górę i w dół. Do tekstu dokumentu wracamy, klikając podwójnie dowolne miejsce strony.