Formatowanie akapitu

Jak już wiesz, akapit to podstawowy element tekstu w dokumencie Podczas czytania tekstu akapit powinien być wyraźnie widoczny Zanim więc przystąpisz do redagowania tekstu, warto zastanowić się, jak on ma wyglądać, czy np. jego pierwszy wiersz ma być wcięty oraz jakie mają być odstępy między akapitami w tekście. Formatowanie akapitu polega na jego wyrównaniu względem marginesów.

Ustawianie wcięć akapitowych

Wcięcia akapitowe to odległości tekstu od prawego i lewego marginesu. Wygodnie jest dokonywać wcięć akapitu przy użyciu linijki pokornej programu Word (aby dokonać zmian w ustawieniach akapit, wystarczy ustawić w jego obrębie kursor.