Działanie przy użyciu myszki i klawiatury

Ustawiamy kursor na początku bloku, klikamy lewym przyciskiem myszki i przy wciśniętym przycisku przeciągamy wskaźnik do miejsca, które ma być końcem bloku. Ustawiamy wskaźnik myszki na wyrazie i dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem. Ustawiamy wskaźnik myszy na lewym marginesie na wysokości wiersza i klikamy lewym przyciskiem. Ustawiamy wskaźnik myszy na lewym marginesie na wysokości pierwszego wiersza, po czym klikamy lewym przyciskiem i przy wciśniętym przycisku przeciągamy wskaźnik w dół lub w górę.
Ustawiamy wskaźnik myszy gdziekolwiek w obrębie zdania i klikamy lewym przyciskiem, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.