Okno wyboru języka

Narzędzia sprawdzania pisowni i inne narzędzia korekcyjne automatycznie używają słowników wybranego języka, o ile są one dostępne. Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki Wykrywają automatycznie język Zaznaczenie opcji Wykryj automatycznie język zwalnia nas z obowiązku dokonywania zmian w wyborze języka, np. w momencie wstawiania fragmentu tekstu po angielsku w polskim dokumencie. Za pomocą karty Układ strony\Dzielenie wyrazów możemy ustalić, czy i jak program ma dzielić wyrazy. W Opcjach dzielenia wyrazów… możemy dokonać bardziej szczegółowych ustawień. Dzielenie wyrazów jest wskazane przy justowaniu tekstu, gdyż bez niego odstępy pomiędzy nimi będą zbyt duże, co jest sprzeczne ze sztuką edycji tekstu.