Chcąc odczytywać dokumenty programu Excel 2007

Domyślny format dokumentów programu Excel 2007 xlsx jest niekompatybilny z poprzednimi wersjami, co oznacza, że nie można go otworzyć w starszych wersjach programu. Chcąc odczytywać dokumenty programu Excel 2007 w jego starszych wersjach, należy je zapisywać w formacie Skoroszytu programu Excel 97-2003 (*.xls). Zmianę domyślnego formatu zapisu można wprowadzić na stałe za pomocą przycisku Office/Opcje programu Excel – obszar Zapisywanie. W polu Zapisz pliki w następującym formacie należy wybrać Skoroszyt programu Excel 97-2003  Program Excel 2007 będzie używał domyślnie (przy każdym kolejnym zapisywaniu) podanej nazwy skoroszytu, formatu i folderu, w którym się on znajduje. Chcąc zmienić nazwę i/lub miejsce zapisu skoroszytu, należy wybrać przycisk Office i Zapisz jako, a następnie wpisać nową nazwę pliku oraz wskazać inną lokalizację. Opcji tej użyjemy także do zapisu arkusza w odmiennym od programu Excel formacie pliku (pole Zapisz jako typ:).

  • Skoroszyt programu tun
  • Zapisz skoroszyt w domyślnym formacie pliku.
  • Skoroszyt programu Excel z obsług* makr
  • Zapisz skoroszyt w formacie pliku opartym na kodzie XMI i z obsługą makr.
  • Skoroszyt ginamy programu Extei
  • Zapisz skoroszyt w formacie pliku binarnego zoptymalizowanym pod kątem szybkiego ładowania i zapisywania.
  • Skoroszyt programu Excel 97 2003
  • Zapisz kopię skoroszytu w formacie w pełni zgodnym z programem Excel 97-2003.
  • Znągż dodatki <Ba innych formatów pfików inne formaty