RACJA KRYTYKÓW

Czy krytycy mają rację? Czy komputer zagraża wartościom ludzkiego świata? Nie dość dobrze pojmu­jemy jeszcze technologię elektroniczną, by właściwie oceniać jej potencjał czynienia dobra i zła. ‘Z’‘pew­nością nie wyjaśnimy, jak elektronika zmienia nasze społeczeństwo, wskazując tylko na jej rozległy wpływ ekonomiczny. Mówiąc o liczbie etatów zlikwidowanych na skutek automatyzacji, o liczbie transakcji banko­wych przeprowadzanych elektronicznie albo o pienią­dzach zainwestowanych w komputery przez przedsię­biorstwa, popełniamy ten sam błąd, który zarzuca się komputerowi: mylimy analizę ilościową z jakościową. Tło ekonomiczne jest; ważne, ponieważ świat biznesu finansował szaleńcze tempo, w jakim technologia, elek­troniczna rozwijała się w. ciągu ostatnich trzydziestu lat. I dzisiaj większość komputerów przeznaczona jest do tak prozaicznych zadań, jak kontrola towarów i przygotowywanie faktur.