Noc oczyszczenia cda

Znajduje się w lewym górnym rogu okna Word. Jego wybór powoduje wyświetlenie podstawowych poleceń służących do otwierania, zapisywania i drukowania plików;
Pasek Szybkiego dostępu – zawiera najczęściej wykonywane polecenia. Można go modyfikować przez dodawanie i usuwanie iko- nek, klikając strzałkę po jego prawej stronie;
Pasek tytułu – wyświetla nazwę aktualnie aktywnego (otwartego) dokumentu. Nowy dokument ma domyślną nazwę Dokument 7; Wstążka Office – umożliwia wybór jednej z kart;
Karty Wstążki Office – zawierają kontekstowe przyciski ikon służących do wykonywania poleceń programu Word; Suwaki przewijania – służą do przewijania zawartości okna dokumentu w poziomie i pionie; Przyciski widoków dokumentu – umożliwiają przełączanie widoku dokumentu na: Układ wydruku, Odczyt pełnoekranowy, Układ sieci Web, Konspekt i Wersję roboczą; Pasek stanu – wyświetla informacje o aktualnym położeniu kursora, liczbie stron, stanie klawiszy funkcyjnych i trybie pracy edytora; Linijka pozioma – umożliwia ustawianie wcięć, zmianę marginesów, ustawianie tabulatorów oraz szerokości kolumn w tabelach; Linijka pionowa – pojawia się tylko w widoku Układ strony i Podgląd wydruku dokumentu. Umożliwia zmianę wysokości ramek tekstowych, wierszy w tabelach i marginesów.