Excel w dziale personalnym

Zastanawiasz się, do czego może służyć Excel w dziale personalnym? Bardzo podoba mi się idea samofinansowania Lasów Państwowych, inne urzędy powinny brać przykład z tej instytucji publicznej. Lasy w rękach prywatnych stanowią około 17 proc. wszystkich lasów w Polsce. Obserwując politykę zwiększania lesistości, zdecydowanie należy się spodziewać, że powierzchnia lasów niepaństwowych będzie wciąż rosła i w niedalekiej przyszłości może stanowić 20 proc. całkowitej powierzchni leśnej kraju. Obowiązki i prawa właścicieli lasów prywatnych wynikają z postanowień ustawy o lasach. Zarządzanie lasami jest prowadzone przez właścicieli według specjalnie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji lokalnego starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te wskazują także wielkość maksymalnie dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną w lasach prywatnych pełni starosta. Warto wiedzieć, że właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren prywatny, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów przeważnie nie korzystają.