WYBIERAJĄC PROGRAM

Może — wybierając stosowny program — zlecić jej wykonanie takich zadań, jak na przykład wymazanie jednego symbolu i zastąpienie go innym (nieocenione przy poprawkach), wybranie innego zna­ku dla danego symbolu (np. litery „a” napisanej kur­sywą), zastąpienie jednego ciągu liter innym (a więc zamiast symbolu MT określenie Maszyna Turinga) albo zastąpienie koloru żółtego zielonym. Co najważniejsze, łatwość zmiany programów (każda z tych czynności wymaga innego programu), względna łatwość ich two­rzenia, a nade wszystko szybkość działania sprawiają, że komputer jest nie tylko potencjalnie, ale rzeczywi­ście niezwykle pomocny w przetwarzaniu informacji.