Okno cieniowanie i obramowanie

Następnie prze-ciągnij wskaźnikiem na pozostałe kolumny. Wybierz wspomniane wcześniej menu i w oknie Obramowanie i cieniowanie na zakładce Obramowanie zmień styl linii. W oknie podglądu możesz obserwować efekty wprowadzonych zmian. Tam również możesz usunąć bądź wstawić wybraną linię przez kliknięcie odpowiedniej krawędzi podglądu tabeli.
Aby zakolorować zaznaczone komórki tabeli, przejdź na zakładkę Cieniowanie i wskaż odpowiedni kolor. Po dokonaniu zmian potwierdź je przyciskiem OK. Aby zmieniać szerokość kolumn lub wysokość wierszy, ustaw kursor myszki odpowiednio na krawędzi wiersza lub kolumny. Kursor przybierze kształt dwóch strzałek pionowych dla wierszy i poziomych dla kolumn. Kliknij wtedy lewym przyciskiem myszki i trzymając go wciśnięty, przesuń wskaźnik odpowiednio do zamierzonej wysokości lub szerokości. Jeśli zaznaczysz kilka komórek tabeli i przesuniesz na nich krawędzie, wówczas zmiany szerokości kolumn lub wysokości wiersza będą dotyczyły tylko tego obszaru. Oznacza to, że tylko w zaznaczonych komórkach zmienisz rozmiar wiersza lub kolumny, co poskutkuje np. tym, iż w jednym wierszu wysokość niektórych komórek będzie większa, a innych mniejsza.