Formatowanie komórek i krawędzi tabeli

Pola w tabeli, do których wprowadzamy tekst, nazywają się komórkami. Krawędzie zaś znajdują się wokół komórki. Zarówno krawędzie, jak i komórki mogą być kolorowe. Aby sprawnie używać wszystkich narzędzi i poznać ich możliwości, najlepiej wypróbować każde narzędzie na karcie w praktyce. Narysuj np. tabelę składającą się z dwóch wierszy i dwóch kolumn. Ustaw styl krawędzi na podwójną linię, jej grubość na 3 pkt i kolor na niebieski. Następnie wybierz przycisk z ołówkiem i przeciągnij wskaźnikiem myszki po istniejących już krawędziach – zmienią się zgodnie z dobranymi właściwościami. Aby zakolorować komórkę, ustaw w niej kursor lub zaznacz większą ich liczbę, kliknij przycisk Cieniowanie i wybierz odpowiedni kolor. Inną metodą zmiany grubości, kształtu i koloru krawędzi lub wielkości i koloru komórek jest zaznaczenie danego fragmentu tabeli, kliknięciu na karcie Projektowanie strzałki przy przycisku Obramowania i wybraniu opcji Obramowanie i cieniowanie. Aby zaznaczyć tabelę, ustaw kursor nad pierwszą kolumną, aż wskaźnik myszki zmieni się w małą, skierowaną w dół czarną strzałkę ł (to znak, że kolumna została „namierzona”). Następnie przeciągnij wskaźnikiem na pozostałe kolumny.