Uśpieni cda

Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz <Alt>, a następnie wybierz literę lub cyfrę przypisaną do poszczególnych opcji menu. Wstążka przybierze inny wygląd, zmieni swe opcje stosownie do wybranej karty. Dostęp do części poleceń jest także możliwy z poziomu menu podręcznego. Wystarczy kliknąć edytowany obiekt, np. tekst czy obrazek, prawym przyciskiem myszy. Zobaczymy wówczas menu, którego zawartość dotyczyć będzie wybranego obiektu. Zaś podwójne kliknięcie wybranego obiektu spowoduje wyświetlenie właściwej dla niego karty, np. podwójne kliknięcie obrazka wyświetli kartę Formatowanie rysunku.