MASZYNY ENERGETYCZNE

Maszyny energetyczne nie są już dłużej samodzielnymi urządzeniami podległymi je­dynie bezpośredniej kontroli człowieka; teraz muszą się poddać hegemonii komputera, który koordynuje ich działanie. Jako rachujący silnik, maszyna, która kontroluje maszyny, komputer zajmuje specjalne miejsce w na szym pejzażu kulturowym. Jest to technologia, która bardziej niż jakakolwiek inna definiuje nasze czasy. Nasze pokolenie udoskonaliło komputer, jesteśmy za­ciekawieni jego częściowo dotychczas urzeczywistnio­nymi możliwościami. Bezwzględnie praktyczny i wy­dajny, komputer jest czymś fantastycznym. Jego dzia­łanie zadziwia nawet inżynierów, którzy go zbudowali, tak jak rzemieślników w czternastym stuleciu musiał dziwić zegar, a nieczułych przedsiębiorców w dzie­więtnastym wieku — siła maszyny parowej.