STEROWANIE I KONTROLA

Technologia „sterowania i kontroli’’, jak zręcznie ją nazwał Norbert Wiener, niewiele jest war­ta bez czegoś, co można kontrolować (na ogół innych maszyn wykonujących prace). Dla przykładu, jądrem amerykańskiego wahadłowca kosmicznego są kompu­tery, które kontrolują niemal każdą fazę jego działa­nia. Ale jeśli potężne silniki rakietowe nie dostarcząoczekiwanej siły ciągu, nie ma dla komputerów żad­nego zadania do wykonania. Komputery nie naruszają wielu starszych technologii, szczególnie technologii przetwarzania energii, a mimo to sytuują je w innej perspektywie. Wraz z pojawieniem się prawdziwie zło­żonej maszyny, jaką jest komputer, stare maszyny energetyczne (silniki parowe, gazowe lub rakietowe) tracą na swym prestiżu.