Scalanie i dzielenie komórek

Wiesz już, jak wstawić tabelę do dokumentu. Może ona jednak mieć bardziej złożoną strukturę. Liczba kolumn i wierszy może być zróżnicowana dzięki łączeniu i dzieleniu komórek tabeli, co skutkuje np. połączeniem dwóch komórek w jedną lub podzieleniem jednej komórki na dwie.Aby uzyskać taki kształt, najprościej wstawić do dokumentu zwykłą tabelę, zawierającą np. 4 wiersze i 4 kolumny i odpowiednie komórki połączyć za pomocą opcji Scal komórki Hscai komórki z menu Układ. Komórki, które zechcesz scalić, musisz jedynie zaznaczyć i wybrać odpowiedni przycisk. Dzielenie komórek jest operacją odwrotną do scalania. Wystarczy ustawić kursor w komórce, która ma zostać podzielona, wybrać odpowiedni przycisk z paska narzędzi i wprowadzić liczbę kolumn lub wierszy. Ilustracja 1.48. przedstawia podzielenie jednej komórki na trzy części.