Praca do kitu nexteer

Aby po raz pierwszy zapisać nowy dokument pod wybraną nazwą na dysku, wybieramy przycisk Office i menu Zapisz. Ponieważ dokument nie był jeszcze zapisywany, spowoduje to wyświetlenie okna Zapisz jako. Z listy Zapisz w należy wybrać folder, w którym dokument ma zostać zapisany. Z kolei w polu Nazwa pliku wpisujemy nazwę, pod jaką dokument ma […]