LUDZKA ODMIENNOŚĆ OD MASZYN

W 1950 roku Turing napisał artykuł Computing Ma- chinery and Intelligence, w którym usiłował ominąć zasadzki’ poprzedniej debaty, skoncentrowanej na dwóch’oddzielnych, ale powiązanych kwestiach: (a)    Czy ludzie są zasadniczo odmienni od maszyn?(b)   Czy maszyny mogą dopasować się do istnieją­cych wyobrażeń o tym, co jest ludzkie, a co nie jest?Odpowiedź Turinga polegała na całkowitym ominię­ciu tych problemów. Zaproponował przeformułowanie pytania: „Czy maszyny mogą myśleć?”, wprowadza­jąc koncepcję „gry naśladowczej”. Wyobraźmy sobie trzy osoby bawiące się w grę ustalania tożsamości. Nie mogą się one widzieć, są w oddzielnych pokojach, a po­rozumiewają się za pomocą urządzenia typu teleksu.