Podpowiedzi wyrazów bliskoznacznych w okienku zadań

Program wyświetli wyrazy bliskoznaczne, którymi możemy zastąpić ten zaznaczony. Możemy przyjrzeć się uważnie wszystkim propozycjom i jeśli znajdziemy właściwą, klikamy ją lub wpisujemy samodzielnie z klawiatury. W ten sposób opisane wyżej zdanie już jest skonstruowane poprawnie, czyli „Często podczas redagowania tekstu zdarza się, że kilkakrotnie w zdaniu lub akapicie użyliśmy tego samego wyrazu”.
Wyszukiwanie i zamiana fragmentu tekstu
Edytor Word posiada narzędzie umożliwiające odszukanie danego ciągu znaków w tekście. Można także automatycznie zamieniać podany ciąg znaków na inny. Wyszukiwanie uruchamiamy, wybierając kartę Narzędzia główne i przycisk Znajdź <Ctrl+F>. W wyświetlonym oknie dialogowym o nazwie Znajdowanie i zamienianie, w polu Znajdź (na karcie Znajdź) wpisujemy poszukiwany ciąg znaków (rysunek 1.40.). W tym samym oknie, przechodząc na kartę Zamień, możemy podać ciąg znaków, na jaki dany tekst ma zostać zamieniony. Ciąg znaków możemy zamieniać, wyszukując go kolejno w tekście, lub automatycznie zamienić go w całym dokumencie. Okno dialogowe Znajdź i zamień z aktywną kartą Zamień wywołujemy, wybierając z karty Narzędzia główne przycisk Zamień Zamień <Ctrl+H>.